26 ถนนเพชรบุรี  ซ.13  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  02-2523600, 02-2524800
Facebook : http://facebook.com/imm.church.bkkhttps://www.facebook.com/imm.church.bkkshapeimage_1_link_0